APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. We beschikken over twee APK keurmeesters. Zij zien er op toe dat de auto’s voldoen aan de eisen van het RDW en u veilig de weg op kan. In principe moet de auto ieder jaar gekeurd worden, hiervoor krijg je een bericht van het RDW in mijn overheid. De auto kan 60 dagen voordat de APK verloopt al gekeurd worden, de vervaldatum blijft dan hetzelfde.

In sommige gevallen hoeft de auto niet ieder jaar gekeurd te worden:

Personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (< 3500kg) Brandstof Wanneer keuren?
Datum eerste toelating na 1 januari 2005 Benzine- en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar
Diesel, gas of anders (evt. in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Datum eerste toelating vóór 1 januari 2005 Alle Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Voertuig 30 jaar of ouder Alle Eens per 2 jaar APK
Voertuig 50 jaar of ouder Alle Geen APK-plicht

Is uw auto toe aan de APK, maak dan een afspraak!